Czym jest ogrzewanie na podczerwień?

Proces ogrzewania podczerwienią opiera się na energii promieniowania, która przemieszcza się w postaci fal elektromagnetycznych. W tym procesie, nośnikiem ciepła nie jest powietrze (jak w przypadku tradycyjnego ogrzewania konwekcyjnego), a sama energia przekształca się w ciepło w chwili pochłaniania jej – absorbowania przez przedmioty i organizmy znajdujące się w pomieszczeniu.

Porównanie ogrzewania na podczerwień z ogrzewaniem tradycyjnym (konwekcyjnym)

W ogrzewaniu konwekcyjnym, nośnikiem jest nagrzane powietrze, które unosi się do góry, po czym ulega ochłodzeniu i dociera na dół (zobacz grafikę obok). Krążące w ten sposób powietrze powoduje, że różnica temperatur pomiędzy górnymi, a dolnymi warstwami powietrza może wynosić nawet 10°C!

Dzięki wspomnianym wcześniej właściwościom energii promieniowania, w ogrzewaniu podczerwienią nośnikiem ciepła są wszystkie powierzchnie, przedmioty i organizmy znajdujące się w pomieszczeniu, a co za tym idzie, każde z nich jest nośnikiem ciepła, dzięki czemu różnica temperatury powietrza jest bardzo mało zróżnicowana – nie przekracza 2°C.

Wyrównana temperatura powietrza zapewnia nam nie tylko odczuwalny komfort, ale dodatkowo znacznie zmniejsza zapotrzebowanie energetyczne.

Promieniowanie podczerwone wykorzystywane jest w wielu dziedzinach. Najbardziej rozpowszechnionym zastosowaniem jest ogrzewanie pomieszczeń, przestrzeni i przebywających w nich ludzi. Może to się odbywać na wiele sposobów, są to m.in. panele grzewcze oraz promienniki podczerwieni.